Vinamilk đăng ký bổ sung hai ngành nghề liên quan đến dịch vụ ăn uống, quán cà phê để nhân rộng chuỗi "Hi-Café" ra nhiều tỉnh thành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bổ sung 9 ngành nghề kinh doanh mới, trong đó có dịch vụ ăn uống và quán cà phê, giải khát.

Ban lãnh đạo Vinamilk cho biết, công ty đang triển khai dự án mở chuỗi cửa hàng bán lẻ cà phê, đồ uống và một số thức ăn kèm với thương hiệu "Hi-Café". Năm ngoái, công ty mở một cửa hàng tại trụ sở chính ở quận 7, TP HCM. 

Trong thời gian thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của hệ thống này, công ty vận hành thông qua hợp tác với một đối tác đủ năng lực và ngành nghề phù hợp.

"Năm nay và các năm kế tiếp, công ty dự kiến mở rộng chuỗi này tại nhiều địa phương khác nhau và trực tiếp vận hành", ban lãnh đạo Vinamilk lý giải nguyên nhân bổ sung ngành nghề này.

Ngoài ra, công ty còn đăng ký thêm nhiều ngành nghề như bán lẻ túi nilon, túi tái sử dụng thay vì phát kèm miễn phí nhằm tăng ý thức bảo vệ môi trường; sản xuất đường để phát triển các sản phẩm có chức năng chuyên biệt dành cho người tiểu đường, ăn kiêng...

Vinamilk đặt mục tiêu năm nay doanh thu tăng trưởng 5,7% lên 59.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 1,6% lên 13.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền hai đợt với tỷ lệ 30%, đồng thời phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (tức mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ nhận một cổ phần phát hành thêm).

Năm ngoái, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 56.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 10.550 tỷ đồng.

Phương Đông