9 tháng đầu năm 2020, Ba Lan tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam với mức tăng 30,6% về lượng và tăng 27,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 11,1 nghìn tấn, trị giá 18,42 triệu USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) cho biết, nhập khẩu cà phê của Ba Lan giai đoạn 2015 - 2019 tăng trưởng bình quân 6,5%/năm, từ 141.144 tấn năm 2015, lên 181.086 tấn năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cà phê của Ba Lan đạt 136,3 nghìn tấn, trị giá 448,71 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Chín tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Ba Lan đạt mức 3.291 USD/tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu cà phê của Ba Lan tăng từ các thị trường Đức, Brazil, Bỉ, Cộng hòa Séc.

9 tháng đầu năm 2020, Ba Lan tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các thị trường, nhưng giảm nhập khẩu từ Đức và Uganda. Cụ thể, nhập khẩu cà phê của Ba Lan từ Đức trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 89,3 nghìn tấn, trị giá 254,5 triệu USD, giảm 1,7% về lượng, nhưng tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cà phê của Đức trong tổng lượng nhập khẩu của Ba Lan chiếm 65,53% trong 9 tháng đầu năm 2020, thấp hơn so với 68,5% trong 9 tháng đầu năm 2019.

Ngược lại, Ba Lan tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam với mức tăng 30,6% về lượng và tăng 27,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 11,1 nghìn tấn, trị giá 18,42 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2020. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Ba Lan chiếm 8,13% trong 9 tháng đầu năm 2020, cao hơn so với 6,4% trong 9 tháng đầu năm 2019.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, đầu tháng 1/2021, giá cà phê trong nước giảm. Ngày 8/1/2021, giá cà phê giảm từ 700 - 800 đồng/kg so với ngày 31/12/2020. Mức giảm thấp nhất 2,1% tại huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum, xuống mức 31.900 đồng/kg; mức giảm cao nhất 2,5%, xuống còn 31.500 - 31.800 đồng/kg.

Tại cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 giảm 2,9% so với ngày 31/12/2020, xuống mức 33.500 đồng/kg. Giao dịch cà phê tại thị trường nội địa trầm lắng do nhu cầu yếu, nguồn cung tăng do trong thời gian thu hoạch. Giá ở mức thấp nên người dân chưa bán ra nhiều.