Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng mạnh từ 19,4% trong quý I/2019, lên 29% trong quý I/2020.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết trong quý I năm 2020, Nhật Bản giảm nhập khẩu cà phê từ thị trường Brazil, Colombia, Indonesia, Ethiopia..., nhưng tăng nhập khẩu từ Việt Nam, Guatemala, Lào.

Cụ thể, Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nhật Bản trong quý I/2020, đạt 31,25 nghìn tấn, trị giá 9,022 tỉ yen (tương đương 84,15 triệu USD), giảm 35,1% về lượng và giảm 37% về trị giá so với quý I/2019.

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản giảm mạnh từ 41,2% trong quý I/2019, xuống còn 30% trong quý I/2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 2 cho Nhật Bản trong quý I/2020, đạt gần 30,2 nghìn tấn, trị giá 5,54 tỉ yen (51,74 triệu USD), tăng 33,2% về lượng và tăng 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, Nhật Bản nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê robusta hoặc arabica chưa rang, chưa khử chất caffein (mã HS 0901.11.000) từ Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 36,5% so với quý I/2019, đạt 29,9 nghìn tấn.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng mạnh từ 19,4% trong quý I/2019, lên 29% trong quý I/2020.

Colombia là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 cho thị trường Nhật Bản trong quý I/2020, lượng nhập khẩu đạt xấp xỉ 14,6 nghìn tấn, trị giá 5,23 tỉ yen (tương đương 48,78 triệu USD), giảm 2,8% về lượng và giảm 2,0% về trị giá so với quý I/2019.

Thị phần cà phê của Colombia trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 14% trong quý I/2020, tăng so với 12,8% trong quý I/2019.

Theo tính toán từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu cà phê của nước này trong quý I/2020 đạt 104.151 tấn, trị giá 30,88 tỉ yen (tương đương 288,07 triệu USD), giảm 10,9% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với quý I/2019. 

Quý I năm 2020, Nhật Bản giảm nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê, tăng nhập khẩu duy nhất chủng loại cà phê arabica hoặc robusta đã khử chất caffein (mã HS 0901.12.000), tăng 2,9% so với quý I/2019, đạt 410 tấn. 

Ngược lại, Nhật Bản giảm nhập khẩu chủng loại cà phê arabica hoặc robusta chưa rang, chưa khử chất caffein (mã HS 0901.11.000), giảm 10,7%, đạt 101.826 tấn; chủng loại cà phê arabica hoặc robusta rang, chưa khử chất caffein (mã HS 0901.21.000) giảm 4,8%, đạt 1.652 tấn.

Quý I năm 2020, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Nhật Bản đạt 2.766 USD/tấn, giảm 4,3% so với quý I/2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê Việt Nam đạt 1.715 USD/tấn, giảm 0,1%.