6 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu cà phê sang các thị trường tăng, như: Nhật Bản, Philippines, Bỉ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 6/2020 đạt 127,7 nghìn tấn, trị giá 217,69 triệu USD, giảm 2% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với tháng 5/2020, so với tháng 6/2019 giảm 11,5% về lượng và giảm 9,9% về trị giá.
 
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê tăng 2,2% về lượng và tăng 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 941 nghìn tấn, trị giá 1,59 tỷ USD.
 
Lượng cà phê xuất khẩu sang một số thị trường chính giảm so với tháng 6/2019, gồm: Đức, Italia, Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, Thái Lan. Ngược lại, xuất khẩu cà phê sang các thị trường tăng, như: Nhật Bản, Philippines, Bỉ.

 
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Nhật Bản, Angieri, Thái Lan tăng, xuất khẩu sang các thị trường giảm, gồm: Italia, Mỹ, Philippines, Tây Ban Nha, Nga. Cụ thể:
 
Trong tháng 6 xuất khẩu cà phê sang Đức đạt 17 nghìn tấn trị giá 25,93 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 151,4 nghìn tấn trị giá 228 triệu USD tăng 11,2% về lượng và tăng 6,5% về trị giá.
 
Xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản trong tháng 6 đạt 11 nghìn tấn, trị giá 18,6 triệu USD tăng 23% về lượng và 21% về trị giá so với cùng kỳ 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 đạt 60 nghìn tấn trị giá 103 triệu USD tăng 18% về lượng và 18,2% về trị giá so với cùng kỳ 2019.
 
Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang thị trường Bỉ trong tháng 6/2020 ghi nhận mức tăng lên đến 60,0% về lượng và tăng 50,2% về trị giá so với tháng 6/2019, đạt 5,88 nghìn tấn, trị giá 8,73 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê sang Bỉ tăng 16,2% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 45,73 nghìn tấn, trị giá 74,8 triệu USD.
 
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện giá cà phê trong nước giảm xuống mức thấp, người dân không muốn bán ra dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê để xuất khẩu.